The Mentalist litter...

Med öppna ögon....
Valparna är nu 1 1/2 vecka och har börjat öppna sina ögon Eyes are opening...